Είσοδος
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η PLUSma ξεκίνησε την λειτουργία της το 1986, πρώτο Εργαστήριο Αναφοράς στην Ελλάδα, με στόχο την υποστήριξη του εργαστηριακού ιατρού στο διαγνωστικό του έργο μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης βιολογικών δειγμάτων και εκτέλεσης εξειδικευμένων εργαστηριακών αναλύσεων σε μεγάλη κλίμακα, με την εφαρμογή πρότυπων μεθόδων αναφοράς και την χρήση τεχνολογίας αιχμής. Πρωτοπόρος στον κλάδο της, με την αμέριστη υποστήριξη και εμπιστοσύνη των ιατρών-συνεργατών της, η εταιρεία καθιέρωσε διαδικασίες-πρότυπα και προχώρησε συστηματικά στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων στην προ-αναλυτική, αναλυτική και μετα-αναλυτική διαχείριση δειγμάτων, στην εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων και την παροχή τηλεργαστηριακών (διαδικτυακών) υπηρεσιών.

Σήμερα, στο κατώφλι της 4ης δεκαετίας λειτουργίας μας, η PLUSma λειτουργεί ένα εκτεταμένο δίκτυο εργαστηρίων αναφοράς πανελλαδικά, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Λάρισα, εγκατεστημένα σε ειδικά σχεδιασμένους ιατρικούς χώρους, με τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και λειτουργικότητας, ιατρικό εξοπλισμό με τεχνολογία αιχμής, στελεχωμένα από τους πλέον έμπειρους και καταξιωμένους ιατρούς και επιστήμονες υγείας και συνδεδεμένα μεταξύ τους με το πλέον σύγχρονο σύστημα τηλεργαστηριακής ιατρικής και ελέγχου ποιότητας στην Ελλάδα. Στην κορυφή των ελληνικών εργαστηρίων σε αριθμό διαπιστευμένων κατά ISO 15189 μεθόδων από το Ε.ΣΥ.Δ, που καλύπτουν και τις πλέον εξειδικευμένες εργαστηριακές μεθόδους (μοριακή γενετική, μοριακή μικροβιολογία, ατομική απορρόφηση, καλλιέργειες και ταυτοποιήσεις - αντιβιογράμματα, EIA, RIA, IFA κλπ, παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην υιοθέτηση των υψηλότερων προτύπων ποιότητας με στόχο την εξασφάλιση συστηματικά έγκυρων και αξιόπιστων εργαστηριακών μετρήσεων για τους εκατοντάδες συνεργάτες μας στην Ελλάδα, την Μ. Βρετανία, την Ιταλία, τις Βαλκανικές χώρες αλλά και την Κύπρο.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
VIDEO